27. 03. 2012

Závody ve vodním slalomu se na Lužnici pod Benešovým mlýnem jezdí již od roku 1968 s jen výjimečnými přestávkami. Původní trať se až donedávna stavěla na provaleném jezu bývalého mlýna. Obtížnost se odvíjela od stavu vody na Lužnici. Na trati nebyla nouze o zajímavé technické pasáže. K popularitě závodu určitě přispívalo i atraktivní místo v malebném Lužnickém údolí. O oblíbenosti závodů svědčila vždy hojná účast závodníků.

Po rekonstrukci jezu a výstavby MVE na jezu mlýna Beneš se hledalo náhradní řešení. Trať byla posunuta níže po proudu směrem k Harrachovce. Realizaci záměru od projektu přes vodoprávní řízení až k vlastní výstavbě provedli členové oddílu svépomocí. V letech 2008 a 2009 došlo k úpravě části koryta řeky a vybudování několika hrázek. Výstavba byla hrazena jak z vlastních, tak sponzorských finančních zdrojů.

Trať je doposud využívána pouze pro pořádání závodů z důvodu nemožnosti ponechání stabilních branek. Do budoucna si oddíl klade za cíl vyjednat povolení k ponechání branek na části trati alespoň v jarních měsících a zlepšit tak možnosti slalomové přípravy na proudící vodě.

<<< zpět

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id CONTACT