03. 11. 2009

Oddíl kanoistiky na divoké vodě v Táboře byl založen skupinou vodáckých nadšenců v roce 1965. O rok později byl přijat mezi oddíly TJ VS Tábor a následně do Čs. svazu kanoistiky při ČSTV.  Od této doby se jeho členové účastní celostátních soutěží ve vodním slalomu a sjezdu. Oddíl se věnuje výhradně závodnímu  výkonnostnímu sportu.

První roky po vzniku byly nabité nadšenou aktivitou. Hledala se řešení, jak zajistit vše související se závodní  činností. Do oddílu přicházeli noví členové- závodníci, stavěly se vlastní závodní lodě a rozšiřovala loděnice.

Oddíl se umisťoval v republikových hodnoceních oddílů  na předních místech. Celá řada táborských borců se dokázala prosadit do popředí republikových žebříčků a reprezentačních družstev. S úspěšnými potomky přicházeli do oddílu  i mnozí rodiče, kteří obětavě pomáhali se zajišťováním podmínek pro sport a funkcionářskými aktivitami.

V roce 1968 oddíl uspořádal první vlastní slalomové závody na trati pod Benešovým mlýnem na Lužnici. Od roku 1970 se závody jezdí pod názvem „O štít města Tábora“ a jeho tradice trvá dodnes.

Rozvoj oddílu a dosahované výsledky vyústily v získání statutu tréninkového střediska mládeže – TSM, v roce 1976, které ale po několika letech zaniklo. Nepodařilo se zajistit trenéra a prostředky  na  jeho plný úvazek.

Tréninkové možnosti v Táboře potom již neodpovídaly požadavkům rychle se rozvíjejícího sportovního odvětví. Nejlepší závodníci opouštějí mateřský oddíl a odcházejí za lepšími podmínkami do sportovních středisek.  Výstavba umělých tratí posunula potřeby a nároky ještě dál…

Důležitým prvkem a základnou každého vodáckého oddílu je loděnice. Ta původní na břehu řeky Lužnice vznikla na části pozemku  bývalé říční plovárny a stávala v  místech dnešního hřiště. Prvním objektem byla montovaná dřevěná stavbařská bouda, ke které postupně přibyly dřevěné  přístavky dílny a prostoru na lodě.

Zděná loděnice v dnešní podobě pak vznikala postupnou výstavbou, svépomocnou prací v letech 1972-1982,  za velkého  nasazení členstva oddílu. Klubovna, posilovna, kóje na lodě, dílna, šatny, sauna a hřiště…

S novými poměry po společenských změnách roku 1989 přišel i útlum sportovní činnosti a určitá stagnace aktivit a členů na loděnici. Situace se začala lepšit až v letech 1997-1998. Vznikla dvě družstva soutěžního raftingu. Ta se dokázala  prosadit na přední pozice v celostátním měřítku po několik závodních sezón. Postupně se obnovilo i družstvo mládeže a začalo obsazovat stále větší počet veřejných a mistrovských soutěží.

Povodeň v létě roku 2002 loděnici sice zasáhla a poškodila, následnými opravami ale došlo k jejímu výraznému stavebnímu vylepšení  a renovacím částí objektu. Kontinuita pořádání táborských slalomových závodů nebyla zatím přerušena…

<<< zpět

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id CONTACT